Kto sme

Stanovy združenia

Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava

 

Článok I.

Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava je dobrovoľným, nepolitickým, neziskovým, záujmovým združením občanov - majiteľov a priaznivcov - historických vozidiel. Toto záujmové združenie je založené v zmysle zákona č. 83/90 Zb., o združovaní občanov a je samostatnou právnickou osobou.

Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava (ďalej len Klub) po dohode svojich členov, môže prijať kolektívne členstvo v iných organizáciách s podobným zameraním činnosti.

Článok II.

Za názov združenia sa považuje Klub amerických vozidiel Garage V8 Trnava, ale. pre zahraničie American carclub Garage V8 Trnava.

Sídlo klubu: Bernolákova 21, 917 01 Trnava.

Článok III.

Poslaním Klubu amerických vozidiel Garage V8 Trnava je združenie priaznivcov amerických vozidiel, zastupovanie och záujmov navonok, podpora rozvoja ich činnosti, ako aj iná práva, smerujúca k zachovaniu historických vozidiel, zastupovanie ich záujmov navonok, podpora rozvoja ich činnosti, ako aj iná práca, smerujúca k zachovaniu historických vozidiel na území Slovenskej Republiky.

Predseda: Marek Brežný

Podpredseda: Róbert Gašparík